Integritetspolicy

 1. Introduktion
 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.
 1. Erkännande
  Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
  och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

 

 1. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 9. all annan personlig information som du skickar till oss.
 1. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 5. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 6. att skicka kommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver detta;
 7. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 8. annan användning.
 1. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra styrelseledamöter, begravningspersonal i Judiska församlingen, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud rimligt för de syften som anges i denna policy.

.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

 1. Bevarande av personlig information
 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar p. G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna när uppgifterna inte längre behövs
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 1. Din personliga informations säkerhet
 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra servrar hos vår domänoperatör
 3. Du är medveten om att  att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 4. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt.Vi  kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
 1. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

 1. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig. Sådan information kommer att omfattas av tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet Vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har bestyrkts

 1. Tredje parts hemsidor

 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

 

 1. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 1. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

 

Nedan anges namnen på de kakor vi använder eller kan använda på vår hemsida och de syften som de används för; Google Analytics ,Adwords eller annat statistiskt tillägg på vår hemsida för att känna igen en dator när du besöker hemsidan

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.