Chevra Kadisha, som bokstavligen betyder Heliga Sällskapet, är en grupp judar som bryr sig om den avlidne för att förbereda dem för begravning. Detta ses som en av de viktigaste Mitzvot (goda gärningar) du kan  göra, eftersom den avlidna personen inte kan tacka eller återbetala dig för den hjälp du gav dem.

Som regel är Chevran en förening. Så är det i Stockholm där Chevran grundades redan 1788.