Detaljer sociala projektet

Mer ingående om projektet att bygga en viktig judisk social verksamhet från grunden

 

Formalia:

 • Arbetet kan till stor del utföras på valfri plats, eventuellt från arbetsplats på judiska församlingen i Stockholm (JF).
 • Projektstart efter överenskommelse.
 • Projektet kommer att ledas av en styrgrupp från Chevran till vilken du rapporterar. Arbetet är mål­styrt och kommer att vara mycket självständigt.
 • Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Chevrans ordförande Hans Fink. Skicka ett mail till info@chevra.nu så kontaktar vi dig.
 • Skicka en intresseanmälan för att ta dig an detta uppdrag och en beskrivning av dig själv och dina kvalifikationer till info@chevra.nu senast den 31 januari 2023.

Ansökningstiden har gått ut.

Kompetenser

 • Du bör ha erfarenheter av självständigt projektarbete och vana vid att arbeta mot uppsatta mål.
 • Vi tror att erfarenhet av socialt arbete är en fördel samt erfarenhet av kontakter med människor med olika bakgrunder och behov.
 • Kunskap om eller erfarenhet av det judiska är en klar fördel men inget krav.
 • Du ska behärska det svenska språket flytande, gärna också ha andra språkkunskaper.
 • Du ska ha administrativ förmåga, gärna viss kunnighet om ekonomi, juridik och hur det svenska so­ciala systemet fungerar.
 • Som person bör du i hög grad besitta empatisk förmåga, vara stresstålig, mycket stabil och trygg i dig själv.

Arbetsuppgifter

 • enkelt skulle man kunna säga att arbetsuppgifterna är allt som behöver göras för att få denna verk­samhet ”up and running”.
 • marknadsföra/informera brett om tjänsten som erbjuds i den judiska kommuniteten, i judiska före­ningar och sammanslutningar.
 • marknadsföra/informera sjukhus och kommuner inom Chevrans verksamhetsområde om att tjänsten finns.
 • kartlägga de generella behoven (som säkert varierar över tid) och bygga en verksamhet som kan till­godose behoven.
 • svara för information på aktuella hemsidor.
 • bygga upp en volontärverksamhet där volontärer kan utföra besök under din ledning.
 • själv utföra besök och allt som kan bli följden av gjorda besök.
 • I arbetet förväntas nära kontakt med judiska församlingens medarbetare på dess sociala sektion, chefen för Judiska hemmet https://fjsh.se/ samt judiska församlingens begravningsansvarige och de religiösa tjänstemännen.