Sociala projektet

Var med och bygg en viktig judisk social verksamhet från grunden

Chevra Kadisha (det judiska begravningssällskapet i Stockholm, i dagligt tal kal­lat Chevran), söker dig som vill ta dig an en spännande och viktig utmaning. Du ska bygga upp och också delta i en verksamhet som säkerställer att Chevrans än­damål att besöka och vid behov ge stöd till judar och deras anhöriga vid sjukdom och/eller vid livets slutskede uppfylls.

Detta är inledningsvis ett projekt som vi tror att det åtgår cirka två dagar i veckan för att bygga upp. Arbe­tet kan utföras med stor flexibilitet vad gäller arbets- dagar/tider. Projektet kommer att vara föremål för kontinuerlig utvärdering för att se om verksamheten kan permanentas.

Vi tror att du som tar dig an denna utmaning är en person som med stor själv­ständighet kan bygga upp och driva denna verksamhet. Du ska ha god administ­rativ förmåga, stor social kompetens samt gärna erfarenhet av självständigt socialt arbete. Arbetet är tänkt att på sikt också utföras med hjälp av volontärer, som ska knytas till verksamheten.

Den vi söker ska som egen företagare med F-skatt utföra uppdraget och fakturera Chevran enligt en gemensam utformad uppdragsbeskrivning.

Låter det som en utmaning som du vill ta dig an? Då ska du läsa mer ingående om projektet här.